Integritetspolicy

Integritetspolicy

Promotormedia respekterar din personliga integritet och arbetar för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Om personuppgifter
Med personuppgifter menas namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer och all övrig information som på något sätt kan knytas till dig som enskild individ.

Begreppet behandling av personuppgifter syftar på alla de åtgärder som utförs med personuppgifterna och avser allt från insamling, lagring och bearbetning till utlämnande och sammanställning av personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter Promotormedia behandlar och hur de används
För att Promotormedia ska kunna tillhandahålla våra tjänster kommer vi att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in inkluderar:
a. För- och efternamn;
b. Adress;
c. Mejladress;
d. Telefonnummer;
e. All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss.
f. Uppgifterna sparas i vårt klientregister och används för att tillhandahålla och administrera genom att bland annat:
i. Skicka meddelanden till dig.
ii. Informera dig om evenemang, förfrågningar och annan aktuell information i utskick.

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
För att kunna tillhandahålla service till våra klienter kommer vi att dela personuppgifterna med utomstående leverantörer som tillhandahåller administrativa och ekonomiska tjänster för vår räkning (personuppgiftsbiträden). Med dessa har vi personuppgiftsbiträdesavtal.

De närstående samarbetsorganisationer som vi delar uppgifterna med är huvudsakligen organisationer som hjälper våra klienter med bokföring.

Promotor Medias behandling av personuppgifter kan komma att innebära att personuppgifter
överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

4. Hur länge vi sparar uppgifterna
Klientregistret gallras regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs. För detta ändamål har vi utarbetade rutiner.

5. Hur dina personuppgifter skyddas
Våra IT-system är lösenordskyddade för att säkerställa sekretess, integritet och säkerhet samt att endast behöriga har tillgång till dina personuppgifter.

6. Vilka är dina rättigheter?
Som klient har du rätt att på begäran få:
a. Tillgång till- och information om dina personuppgifter (registerutdrag)
b. Rättelse av felaktiga personuppgifter
c. Få dina uppgifter raderade när personuppgifterna inte längre behövs
d. Göra invändningar mot behandling av personuppgifter

7. Kontakta oss om dataskyddsfrågor
Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@promotor.se om du har frågor.